งาน ตัด-เย็บ Slant บังแดดได้ 80 %

เราคือโรงงานผู้ผลิตและจำหน่ายสแลน (Slant) ตาข่ายกรองแสง 
We are Manufacturers and Distributors (Slant) plastic mesh filter.

ตาข่ายพลาสติกกรองแสงแดด สแลนบังแดด 
สแลนสีเขียว สแลน Slant สีดำ ที่มีประสิทธิภาพในการกรอง 
แสงแดดได้มากถึง 80 เปอร์เซ็นต์ 
Black and green are effective in filtering.
Sunlight as much as 80 percent .

ผลิตภัณฑ์คุณภาพดี เหมาะสำหรับการใช้งานการเกษตรทั่วไป อาทิ โรงเพาะเห็ด โรงเลี้ยงไก่ โรงรถ 
Good quality products Ideal for use in general agriculture , including chicken, mushroom farms , garages .

โรงเรือนไม้ดอกต่างๆ ฟาร์มกุ้ง บ่อเลี้ยงปลา ร้านอาหาร ที่จอดรถ สถานที่ก่อสร้าง และส่วนต่างๆ ที่ต้องการความร่มรื่นสวยงาม โดยตาข่ายกรองแสงของเรามี หลายขนาด 
Greenhouse flowers in shrimp ponds and fish restaurants , construction sites and parking areas in need of beautiful trees . The Slant
(plastic mesh filters) we have various sizes.

เราสามารถ ตัด เย็บให้ท่านได้ ตามที่ท่านต้องการ
We can tailor for you. As required

โปรดกรอกบอก ขนาดที่ท่านต้องการลงใน แบบฟร์อม ขอราคา 
Please tell the size you want in the form asking price.

เราจะ คำนวณ และตอบกลับมาโดยเร็ว
We will calculate and respond quickly.

Visitors: 235,866